Liệt cả hai chân nhưng chó mẹ vẫn ngày ngày kiếm ăn để nuôi con